Pogoji poslovanja

Zadnja posodobitev: 28. december 2021

Pred uporabo naše storitve natančno preberite te pogoje.

Razlaga in definicije

Interpretacija

Besede, katerih začetnica je napisana z veliko začetnico, imajo pomene, opredeljene pod naslednjimi pogoji.

Naslednje opredelitve imajo isti pomen, ne glede na to, ali so v ednini ali množini.

Definicije

Za namen teh pogojev poslovanja:

  • Podružnica pomeni podjetje, ki obvladuje, nadzoruje ali je pod skupnim nadzorom stranke, pri čemer “nadzor” pomeni lastništvo 50% ali več delnic, lastniških deležev ali drugih vrednostnih papirjev, ki imajo pravico glasovati za izvolitev direktorjev ali drugega poslovodstva avtoriteto.
  • Podjetje (v tej pogodbi imenovano “družba”, “mi”, “nas” ali “naše”) se nanaša na Lts planet d.o.o, Vrbičje 4b, 1290 Grosuplje.
  • Država se nanaša na: Slovenijo
  • Storitev se nanaša na spletno mesto.
  • Pogoji in določila (imenovani tudi „Pogoji“) pomenijo te pogoje, ki tvorijo celoten dogovor med vami in podjetjem glede uporabe storitve. Ta sporazum o pogojih in določilih je bil ustvarjen s pomočjo generatorja pogojev.
  • Storitev socialnih medijev tretjih oseb pomeni vse storitve ali vsebine (vključno s podatki, informacijami, izdelki ali storitvami), ki jih nudi tretja oseba in ki jih storitev lahko prikazuje, vključi ali da na voljo.
  • Spletno mesto se nanaša na LTS Planet, dostopno na https://ltsplanet.si/
  • Vi se nanaša na posameznika, ki dostopa do ali uporablja storitev, ali podjetje ali drugo pravno osebo, v imenu katere ta posameznik dostopa do storitve ali uporablja storitev, kot je primerno.
O teh pogojih

To so pogoji in določila, ki urejajo uporabo te storitve, in sporazum, ki deluje med vami in podjetjem. Ti pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov glede uporabe storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba je pogojena s sprejemanjem in izpolnjevanjem teh pogojev. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.

Z dostopom do storitve ali z njeno uporabo se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji in določila. Če se ne strinjate s katerim koli delom teh pogojev, morda do storitve ne boste mogli dostopati.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta pogojena tudi s sprejetjem in skladnostjo s politiko zasebnosti podjetja. Naša politika zasebnosti opisuje naše politike in postopke zbiranja, uporabe in razkritja vaših osebnih podatkov, ko uporabljate aplikacijo ali spletno mesto, in vam pove o vaših pravicah do zasebnosti in o tem, kako vas zakon varuje. Pred uporabo naše storitve natančno preberite naš pravilnik o zasebnosti.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša storitev lahko vsebuje povezave do tretjih spletnih strani ali storitev, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja.

Podjetje nima nadzora nad vsebino, politikami zasebnosti ali praksami spletnih strani ali storitev tretjih oseb in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino. Nadalje potrjujete in se strinjate, da družba ne bo neposredno ali posredno odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila ali bila povezana z uporabo kakršne koli takšne vsebine, blaga ali storitve, ki so na voljo na ali prek katerega koli takega spletnega mesta ali storitev.

Toplo vam svetujemo, da preberete pogoje in pravilnike o zasebnosti na spletnih straneh ali storitvah tretjih oseb, ki jih obiščete.

Prekinitev

Vaš dostop lahko takoj prekinemo ali začasno ustavimo, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, iz kakršnega koli razloga, tudi brez omejitve, če kršite te pogoje in določila.

Po prekinitvi bo vaša pravica do uporabe storitve takoj prenehala.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na kakršno koli škodo, ki bi jo lahko povzročil, je celotna odgovornost družbe in katerega koli njenega dobavitelja v skladu s katero koli določbo teh pogojev in vašim izključnim pravnim sredstvom za vse zgoraj navedeno omejena na znesek, ki ste ga dejansko plačali preko storitve ali 100 USD če niste kupili ničesar preko storitve.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno z, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, izgubo podatkov oz. druge informacije, za poslovne prekinitve, za osebne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhajajo iz ali na kakršen koli način povezane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitve, programske opreme tretje osebe in / ali strojne opreme tretjih oseb, ki se uporablja s storitvijo, ali sicer v povezavi s katero koli določbo teh pogojev), tudi če je družba ali kateri koli dobavitelj seznanjen z možnostjo take škode in tudi če pravno sredstvo ni bistveno.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev ali omejitve odgovornosti za naključne ali posledične škode, kar pomeni, da nekatere od zgornjih omejitev morda ne veljajo. V teh državah bo odgovornost vsake stranke omejena v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Izjava o omejitvi odgovornosti “KOT JE” in “KOT DOSTOPNO”

Storitev vam zagotavljamo “KOT JE” in “KOT DOSTOPNO” ter z vsemi napakami in pomanjkljivostmi brez kakršne koli garancije. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, družba v svojem imenu in v imenu svojih podružnic ter njihovih ustreznih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno zavrača vsa jamstva, bodisi izrecna, implicitna, zakonska ali kako drugače v zvezi z Storitvijo, vključno z vsemi implicitnimi garancijami za prodajo, primernostjo za določen namen, z naslovi in kršitvami ter garancijami, ki lahko izhajajo iz poslov, poslovanja, uporabe ali tržne prakse. Brez omejitev na zgoraj navedeno družba ne jamči in ne prevzema nobene zaveze, da bo storitev izpolnjevala vaše zahteve, dosegla kakršne koli načrtovane rezultate, bila združljiva ali delovala s katero koli drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez prekinitve, izpolnjevala kakršne koli standarde učinkovitosti ali zanesljivosti, bila brez napak ali da bodo morebitne napake ali pomanjkljivosti odpravljene.

Ne da bi omejili zgoraj navedeno, niti družba niti kateri koli ponudnik družbe ne daje nobene izrecne ali implicitne zastopanosti ali garancije: (i) glede delovanja ali razpoložljivosti Storitve ali informacij, vsebine in materialov ali izdelkov vključeno na njih; (ii) da bo storitev neprekinjena ali brez napak; (iii) glede točnosti, zanesljivosti ali valute kakršnih koli informacij ali vsebin, zagotovljenih s storitvijo; ali (iv) da storitev, njeni strežniki, vsebina ali elektronska sporočila, poslana iz ali v imenu podjetja, ne vsebujejo virusov, skript, trojanskih konjev, črvov, zlonamerne programske opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih komponent.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve nekaterih vrst jamstev ali omejitev veljavnih zakonskih pravic potrošnika, zato nekatere ali vse zgoraj navedene izključitve in omejitve morda ne veljajo za vas. V tem primeru se izključitve in omejitve, določene v tem razdelku, v največji možni meri uporabijo v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakonodaja

Zakoni države, razen kolizijskih pravil, urejajo te pogoje in vašo uporabo storitve. Za vašo uporabo aplikacije lahko veljajo tudi drugi lokalni, državni ali mednarodni zakoni.

Reševanje sporov

Če imate kakršno koli vprašanje ali spor glede storitve, se strinjate, da boste najprej poskušali neformalno rešiti spor tako, da se obrnete na podjetje.

Za uporabnike Evropske unije (EU)

Če ste potrošnik Evropske unije, boste imeli koristi od vseh obveznih določb zakona države, v kateri prebivate.

Ločljivost in opustitev
Ločjivost

Če velja, da je katera koli določba teh pogojev neizvedljiva ali neveljavna, se takšna določba spremeni in razlaga v namen za doseganje ciljev te določbe v največji možni meri v skladu z veljavno zakonodajo, preostale določbe pa bodo še naprej veljale v celoti in veljavno.

Opustitev

Razen če ni določeno v tem dokumentu, neizpolnitev pravice ali zahtevanja izpolnjevanja obveznosti po teh pogojih ne bo vplivalo na zmožnost stranke, da uveljavi takšno pravico ali zahteva takšno izpolnitev kadar koli pozneje, niti ne bo opustitev kršitve pomenila opustitve vseh nadaljnjih kršitev.

Tolmačenje prevodov

Ti pogoji in določila so morda prevedeni, če smo vam jih dali na voljo v naši storitvi.

Strinjate se, da bo v primeru spora prevladalo izvirnem slovenskem besedilu.

Spremembe teh pogojev

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo ali zamenjamo te pogoje. Če je revizija pomembna, se bomo trudili, da bomo pred začetkom veljavnosti novih pogojev zagotovili vsaj 30 dni odpovednega roka. Kaj pomeni bistveno spremembo, bomo določili po lastni presoji.

Če nadaljujete z dostopom do naše storitve ali uporabo po uveljavitvi teh revizij, se strinjate, da vas bodo zavezani spremenjeni pogoji. Če se ne strinjate z novimi pogoji, delno ali v celoti, prenehajte uporabljati spletno mesto in storitev.

Kontaktiraj nas

Če imate kakršna koli vprašanja glede teh pogojev, nas lahko kontaktirate: